Search Results for: Bột giặt 2 trong 1

Bột Giặt Amity 2 trong 1 – Hương Biển Xanh – 400g

Với công thức làm sạch tự nhiên giải phóng các hạt oxy nguyên tử, Bột giặt 2 trong 1 dễ dàng thấm sâu vào từng thớ vải, tăng cường sức mạnh giặt tẩy và làm sáng màu quần áo.

Hãng Sản Xuất: Amity (Việt Nam)
Cân Nặng: 400g
Mùi Hương: Hương Biển Xanh
Sản Xuất: Việt Nam
Quy cách đóng: Bịch

Bột Giặt Amity 2 trong 1 – Hương Nước Hoa – 400g

Với công thức làm sạch tự nhiên giải phóng các hạt oxy nguyên tử, Bột giặt 2 trong 1 dễ dàng thấm sâu vào từng thớ vải, tăng cường sức mạnh giặt tẩy và làm sáng màu quần áo.

Hãng Sản Xuất: Amity (Việt Nam)
Cân Nặng: 400g
Mùi Hương: Hương Nước Hoa
Sản Xuất: Việt Nam
Quy cách đóng: Bịch

Bột Giặt Amity 2 trong 1 – Hương Biển Xanh – 3Kg

Với công thức làm sạch tự nhiên giải phóng các hạt oxy nguyên tử, Bột giặt 2 trong 1 dễ dàng thấm sâu vào từng thớ vải, tăng cường sức mạnh giặt tẩy và làm sáng màu quần áo.

Hãng Sản Xuất: Amity (Việt Nam)
Cân Nặng: 3kg
Mùi Hương: Hương Biển Xanh
Sản Xuất: Việt Nam
Quy cách đóng: Bịch

Bột Giặt Amity 2 trong 1 – Hương Nước Hoa – 3kg

Với công thức làm sạch tự nhiên giải phóng các hạt oxy nguyên tử, Bột giặt 2 trong 1 dễ dàng thấm sâu vào từng thớ vải, tăng cường sức mạnh giặt tẩy và làm sáng màu quần áo.

Hãng Sản Xuất: Amity (Việt Nam)
Cân Nặng: 3kg
Mùi Hương: Hương Nước Hoa
Sản Xuất: Việt Nam
Quy cách đóng: Bịch