Chính Sách Amity

Chính Sách Kiểm Hàng

AMITY.COM.VN

Quý khách vui lòng thông báo cho Amity qua Zalo Hotline 0777 777 776 khi:

  • Sản phẩm có lỗi ngoại quan (chai, nắp bị bể/ vỡ, chảy dung dịch chảy ra ngoài): 48h kể từ khi nhận hàng thành công.
  • Sản phẩm giao sai hoặc giao thiếu: 03 (ba) ngày kể từ khi nhận hàng hàng thành công.

Khi kiểm hàng Quý khách cần quay lại video để làm bằng chứng đối chiếu/ khiếu nại đề phòng sản phẩm có lỗi hoặc giao sai, giao thiếu sau như:

  • Video clip mở kiện hàng từ lúc bắt đầu khui ngoại quan đến kiểm tra sản phẩm bên trong thùng hàng.
  • Hình chụp tem kiện hàng có thể hiện mã đơn hàng.
  • Tình trạng ngoại quan (băng keo, seal, hình dạng thùng hàng) đặc biệt các vị trí nghi ngờ có tác động đến sản phẩm.
  • Tình trạng sản phẩm bên trong.