Chính Sách Amity

Chính Sách Đổi Trả

AMITY.COM.VN

Tất cả các sản phẩm Amity không được trả hàng và chỉ được đổi hàng trong các trường hợp:

  • Sản phẩm có lỗi ngoại quan (chai, nắp bị bể/ vỡ, chảy dung dịch chảy ra ngoài)
  • Sản phẩm bị giao thiếu hoặc giao sai

Thời gian Đổi hàng:

  • Khu vực thành phố Hồ Chí Minh: 03 (ba) ngày làm việc.
  • Khu vực khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh: từ 05 – 07 ngày làm việc.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng và Amity có cơ sở làm việc với các bộ phận liên quan, tất cả yêu cầu đổi/ trả/ bảo hành quý khách cần cung cấp hình ảnh/ clip sản phẩm lỗi. Quá thời gian đổi/ trả sản phẩm nếu chưa nhận được đủ hình ảnh/ clip từ quý khách, Amity xin phép từ chối hỗ trợ. Bên cạnh đó, quý khách cần quay video clip đóng gói sản phẩm để làm bằng chứng đối chiếu/ khiếu nại liên quan đến đổi trả về sau (nếu cần).

Bên cạnh chính sách chung về thời gian và điều kiện đổi trả, quy định đổi/trả/bảo hành các sản phẩm thuộc nhóm Quà tặng kèm, Sản phẩm/ Dịch vụ mua kèm, Mua kèm giảm thêm có thêm một số điều kiện như sau:

Quà Tặng Kèm
Sản phẩm mua kèm/ Mua kèm giảm thêm

Sản phẩm lỗi (do nhà cung cấp)

Đổi (sản phẩm chính bị lỗi) hoặc Trả nguyên bộ

Đổi sản phẩm lỗi hoặc Trả nguyên bộ

Sản phẩm không lỗi

Trả nguyên bộ

Trả nguyên bộ

Lưu ý:

  • Không áp dụng đổi/trả/bảo hành với sản phẩm quà tặng.
  • Chỉ hỗ trợ trả hàng nếu quà tặng/sản phẩm mua kèm/sản phẩm mua theo gói còn nguyên mới và được gửi lại đầy đủ.